MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Jelentkezési lap

A1
Előfeltétel / leírás:
16 év
Alapismeretek, elméleti tárgyak, össz óra:
22
Járműkezelési gyakorlat, össz óra:
16 + 2V
Járműkezelési gyakorlat, fizetendő vizsgaórák száma:
2
Tandíj:
250.300,-
Részletfizetési lehetőség:
1.r: 80.300,-
2.r: 90.000,-
3.r: 80.000,-
Vezetési jogosultság: Legfeljebb 125 cm3-es, 11 kW teljesítményű motorkerékpár, ahol a teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, és olyan motoros tricikli, amelynek teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot.
Teljes családi és utónév*
Születéskori teljes név
Édesanyja neve
Születési hely
Születési idő*
Állampolgárság
Állandó lakcím
Értesítési cím (ha eltérő)
Telefonszám
E-mail cím*
Megjegyzés

Jelölje be, az alábbiak közül melyik vezetői engedély(ek)kel rendelkezik, és adja meg azok vizsgadátumát!

Kategória vizsga dátuma külföldön szerzett
Kategória vizsga dátuma külföldön szerzett
Kategória vizsga dátuma külföldön szerzett
Kategória vizsga dátuma külföldön szerzett

Képzési tájékoztató

1. Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott nyilatkozatomban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hatósági igazolványomban, okirataimban szereplő adatokkal megegyeznek, továbbá a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok személyes és különleges adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a velem szerződéses kapcsolatban álló képző szerv a vizsgáztatással kapcsoltaos ügyintézésben eljárjon.

2. Tudomásul veszem, hogy a járművezető vizsgáimon nem személyes részvételem büntető eljárást von maga után, a vezetési gyakorlat oktatása során a "Vezetési karton" nem előírás szerinti kitöltése (aláírás hiánya) az oktatójármű engedély nélküli (jogosulatlan) vezetésnek minősül és szabálysértési eljárást vonhat maga után, továbbá a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével letett vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítheti, a vizsgaigazolás kiadásást megtagadhatja, illetve a vezetői engedély visszavonását kezdeményezheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek, mely a vezetői engedélyem visszavonását eredményezheti.

3. Tudomásul veszem, hogy a megszerezni kívánt vezetői engedély "C" kategória esetén a 21. életévem, "D" kategória esetén a 24. életévem betöltéséig kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában és kizárólag Magyarország területén jogosít vezetésre: a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek; javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek.

4. Kijelentem, hogy e jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával, hogy a fentiekben megjelölt képzésen részt kívánok venni. Vállalom, hogy a tanfolyam díját és vizsgadíját, valamint szaktanfolyam esetén az igazolvány kiállításának költségét az iskola ügyfélszolgálatán befizetem.