MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Vizsgarend


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy iskolánk kategóriás képzésekre vonatkozó elméleti-és gyakorlati, alap-, illetve pótvizsgára történő vizsgakiírási rendje a következő:
 
 
A vizsgák időpontját mindenkor a KAV Nonprofit Kft., mint a vizsga szervezője és lebonyolítója határozza meg.
 
Az alapvizsgadíjat a jelölt a tanfolyam megkezdésekor egy összegben, a tandíj első részletének befizetésekor, az iskola pénztárába fizeti be, amelyet az iskola a pénzügyi szabályoknak megfelelően bizonylatol.

Az első elméleti vizsgára történő bejelentés esetén, az iskola vállalja, hogy a jelölt hiánymentes anyagát, az elméleti tanfolyam befejezése után - a jelölt kérésére - 3 munkanapon belül a vizsga szervezőjéhez eljuttatja.
 
Pótvizsga esetén, annak díját a jelöltnek az iskolában kell befizetnie.

FONTOS! Az iskola a vizsgák időpontjáról külön értesítést NEM küld! Hallgatóink az elméleti- és gyakorlati vizsgák időpontjáról, pénteki napokon 8,00 órától, munkaidőben az iskola ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mail-ben vagy az iskola folyosóján kihelyezett hirdetőtáblán személyesen tájékozódhatnak.
 
A pótvizsgára történő bejelentés hetente 1 alkalommal, csütörtöki napon történik. Ezen a napon azok a jelöltek kerülnek lejelentésre, akik a pótvizsga díját legkésőbb kedd 12,00 óráig, az iskola ügyfélszolgálatánál befizetik.
 
Az alapvizsga díja a pótvizsgák díjára nem használható fel.

A gyakorlati vizsgadíj a vizsga óradíját (BÜ, rutin, járműkezelési, forgalom) NEM tartalmazza. A vizsgára, a kategóriának megfelelő óradíjat kell megfizetni.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés pótvizsga esetén, a vizsgadíjon felül teremhasználati díjat kell fizetni, melynek díja: a kategóriának megfelelő gyakorlati óradíj összege.

Vizsgát kizárólag a vizsgázó mondhatja le személyesen vagy írásban a vizsga szervezőjénél és legkésőbb, a vizsga napját megelőző 5. napon!
Bármilyen típusú vizsgán történő meg nem jelenés esetén, orvosi igazolás akkor fogadható el, ha a hivatalos igazoláson az alábbiak szerepelnek: a vizsgázó személyes adatai, a naplófőkönyvi száma, a betegség időtartama, és hogy vizsgára alkalmatlan állapotban volt.

Az orvosi igazolást a vizsgát követő 5 napon belül  a jelöltnek kell eljuttatni a helyileg illetékes Közlekedési Felügyelőség Képzés-és vizsgáztatási Osztályára!

Utólagos orvosi igazolást a vizsgaszervező nem tud elfogadni! Egyéb esetben a vizsgadíjat újra meg kell fizetni.

A vizsgák sikeres megszervezése és lebonyolítása céljából megköszönjük Önöknek a fenti szabályok betartását!