MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Minőségpolitika

A MICRA ATI AUTÓS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA
NYTSZ: 11-0131-05, Cg.:11-11-001570

 

Megalakulásunk óta elkötelezett hívei vagyunk a kulturált és magas színvonalú gépjáművezető-képzésnek. Munkatársainkkal együtt mindent megteszünk azért, hogy munkánkat a jogszabályokat betartva, a szakmai követelményeknek megfelelően végezzük. A kezdetektől eltelt időszak eredményei, a folyamatos fejlesztés megerősítették bennünk, hogy a kiválasztott úton kell tovább haladnunk. Az elmúlt 30 év alatt iskolánk Komárom-Esztergom megye egyik vezető iskolájává vált.


Képzési palettánkat folyamatosan bővítettük, melynek következtében valamennyi motoros, személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, nehéz-pótkocsi, személygépkocsi nehéz-pótkocsival, valamint a kerti traktor kategória képzésére vonatkozó képzési engedéllyel, valamint a közlekedéssel kapcsolatos szaktanfolyamok képzési- és vizsgaszervezési engedélyével rendelkezünk.

Az iskola vezetése mindig kiemelt feladatként kezelte a személyi- és tárgyi feltételek maximális meglétét, sosem elégedtünk meg az elégségessel.

Iskolánk stabil oktatógárdával rendelkezik, munkatársaink szakmailag felkészültek, a gépjárművezető-képzés iránt elkötelezett szakemberek, akik között vannak idősebb, komoly szakmai múlttal rendelkező szakoktatók, de iskolánk kiemelt figyelmet fordít a tehetséges, fiatal oktatók bevonására is.

A személyi feltételek mellett, mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a tárgyi eszközök folyamatos fejlesztésére. Tudjuk, hogy eredményesen tanítani, csak kulturált környezetben, modern oktatástechnikai eszközökkel, jó programokkal lehet, ezért minőségpolitikánk sarkalatos pontja a korszerű tárgyi eszközök folyamatos megléte és fejlesztése.

Továbbra is arra törekszünk, hogy iskolánk ügyfél- és családbarát-, valamint otthonos legyen. Ennek érdekében jól szervezett ügyfélszolgálatot működtetünk. A pontos és naprakész tájékoztatás céljából ügyfélfogadó helyiségeinkben, honlapunkon és facebook oldalunkon is minden érdeklődő számára hozzáférhetően lehetővé tettük képzési dokumentumainkat, képzési programjainkat, minőségpolitikánk, illetve vállalási feltételeink részletes megismerését.

Az előforduló hibák kiküszöbölése céljából kiemelt figyelmet fordítunk az esetleges panaszok kezelésére annak érdekében, hogy ügyfeleink problémáit mielőbb megoldjuk és okuljunk ezekből.

A képzéssel kapcsolatban nyitottak vagyunk hallgatóink véleményére, melyet folyamatosan felülvizsgálunk és értékelünk.

Iskolánk, mint szolgáltatással foglalkozó vállalkozás arra törekszik, hogy tevékenysége során mindenkor igazodjon hallgatóink életkorához, tanulási szokásaihoz, igényeihez, szabadidejéhez.

Fontos számunkra, hogy dolgunkat eredményesen és diszkréten tegyük, mert a tanításnak - különösen a mi szakterületünkön - ez két nagyon lényeges eleme. E folyamatos megfelelés érdekében munkánkat mindvégig kontroll alatt tartjuk.

A kulturált közlekedés tanításának elkötelezett hívei vagyunk.

Célunk, hogy munkánkat a jövőben is úgy végezzük, hogy továbbra is igaz legyen jelmondatunk, miszerint:


„Ne feledje: Bizalmáért-Garanciát!”Tatabánya, 2024. január 1.


Zsigmond-Nagy Marianna
iskolavezető