PÁV

PÁV

A pályaalkalmassági vizsgálat célja: megállapítani az egyén pszichés jellemzőiből a járművezetéshez szükséges: Magatartást szabályozó jellemzők szintjét, azaz rendelkezik-e mindazokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek: - a biztonságos vezetéshez, - a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, - a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez?
Képességek szintjét, azaz van-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges: - észlelési - döntési - cselekvési képessége? - Képes-e elsajátítani a jármű vezetéséhez szükséges ismereteket és készséget?
PAV vizsgálat leggyakrabban abban az esetben szükséges, ha olyan tevékenységet szeretne végezni, amelyhez a jogszabály vagy a munkáltató, esetleg egyéb hatóság előírja valamelyik PAV kategória alkalmas minősítésének meglétét.

A PAV vizsgálat a gépjárművezetők pszichológiai alkalmasság-vizsgálata, tehát néhány speciális esettől eltekintve, nem elsősorban a "vezetni tudást" vizsgáljuk, hiszen ezt a vezetői engedély megléte alapján mindenkiről feltételezzük.
A PAV a vizsgálatokat inkább a különféle gépjárművezetői munkakörök biztonságos és kielégítő szintű végzéséhez szükséges pszichés és pszichofiziológiás speciális követelményire tekintettel végzi.

Ez tehát egy pszichológiai alkalmasság vizsgálat, amely az erre a célra kifejlesztett vizsgáló berendezéseken végzett feladatokból, egyéb pszichológiai teszt-feladatokból és a vizsgáló pszichológussal végzett személyes beszélgetésből áll.

A pályaalkalmasság vizsgálat milyen tevékenység végzéséhez szükséges?

Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van, veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése, 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény, 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése, ha a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelték.

Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat a gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsgához a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére, a gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos illetőleg orvosi bizottság megkeresésére, a gépjárművezető munkáltatójának*** kérésére, a gépjárművezető kérésére. ***
A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatot abban az esetben kezdeményezhet, ha közlekedésbiztonsági szempontból kétség merül fel - munkavégzése alapján - a munkavállaló gépjármű vezetőkénti további foglalkoztatására.
A pályaalkalmassági minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:

I. alkalmassági kategória: megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése;

II. alkalmassági kategória: közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhely van, veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetése,

III. alkalmassági kategória: 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény, 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetése,

IV. alkalmassági kategória: A fentiekben nem említett gépjármű vezetése.

A pályaalkalmassági minősítés időtartamra igen, járműfajtára nem korlátozható.

Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatóság címe:
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Postacím: 1445 Budapest , Pf. 365.


Fellebbezési tájékoztató


Amennyiben az Ön részére ezt a tájékoztatót az elsőfokú határozata mellé csatoltuk, az azt jelenti, hogy nem, vagy csak időkorlátozással kapta meg a kért pályaalkalmassági kategóriában az alkalmas minősítést.

Mielőtt eldönti, él-e a fellebbezési jogával, kérjük,hogy figyelmesen olvassa el az elsőfokú határozat rendelkező részét. A hatályos 41/2004. (IV. 07.) GKM rendelet értelmében elsőfokú határozatunk ellen - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet.
A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala hoz másodfokú határozatot. A másodfokú eljárás során elvégzendő vizsgálat helyéről és időpontjáról írásbeli értesítést küldenek.
Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be fellebbezést, úgy az elsőfokú határozat válik jogerőssé.

FIGYELEM, FONTOS!

A fellebbezési kérelmet az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül postára kell adni. Ügyének intézését megkönnyíti, ha fellebbezését a mellékelten megküldött formanyomtatványon nyújtja be.

A fellebbezési eljárás díja: A fellebbezési formanyomtatványon megjelölt PÁV kategóriánként 12.620,- (azaz tizenkettőezer-hatszázhúsz) forint.

Az újabb vizsgálat helyéről és időpontjáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság értesítést küld. A fellebbezési eljárás díját az értesítéssel együtt kiküldött csekken kell befizetnie, és a befizetést igazoló csekk-tőszelvényt a vizsgálatra magával kell vinnie. Enélkül a vizsgálat, illetve a fellebbezési eljárás nem folytatható.
A fellebbezési kérelemhez csatolja az elsőfokú, fellebbezni kívánt határozatot.
Tájékoztatjuk arról, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napos fellebbezési határidő lejárta után határozata jogerőssé válik, melyről az 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a közlekedési igazgatási hatóságot hivatalból értesítjük.

Tudnia kell, hogy a jogerős határozatot vezetés közben magánál kell tartania.
A
z ügyintézés gördülékenysége szempontjából fontos, hogy a benyújtott fellebbezési kérelmén megjelölt egy vagy több kategória, illetve a befizetett eljárási díj összhangban legyen!

Tájékoztatónk a hatályos 41/2004. (IV.07.) GKM rendelet alapján készült.

Bővebb információ: www.nkh.hu

A jelentkezési lap letölthető: PÁV jelentkezési lap
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Translate