Szaktanfolyamok

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy C és D/GKI alap-, továbbképző-, összevont-és kiegészítő szaktanfolyamainkat - megfelelő létszám esetén (10 fő)- folyamatosan indítjuk.

A következő tanfolyam indulásáról érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

A C/GKI tanfolyam megnevezése: tehergépkocsi valamint járműszerelvény vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyam.

A C/GKI alaptanfolyamot
azoknak a hallgatóknak kell elvégezni,
akik „C” kategóriás vezetői engedélyüket 2009. szeptember 8-a után szerezték és 3500 kg össztömeget meghaladó tehergépkocsival szeretnének árufuvarozást végezni bel-és külföldön.


Azok a hallgatók, akik 2009. szeptember 8-a előtt szerezték „C” kategóriás vezetői engedélyüket,
ők továbbképzési képesítésre kell, hogy jelentkezzenek.


Azok a hallgatók, akiknek korábbi nemzetközi árufuvarozói tanfolyamuk 5 éves érvényességi ideje lejár a továbbképzési képesítés megszerzése után folytathatják árufuvarozási tevékenységüket.

Továbbra is létezik az összevont, illetve a kiegészítő képesítés megszerzése a „C” és „D” kategóriában áru-illetve személyszállítással foglalkozók részére.

Iskolánkban megszerezhető szaktanfolyami képesítések:

- Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés (GKI)
- Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés (GKI)
- Autóbuszvezetői alapképesítés (GKI)
- Autóbuszvezetői továbbképzési képesítése(GKI)
- Személygépkocsis személyszállító szolgáltató
- Személytaxi-vezető alap és kiterjesztő vizsgák
- Személytaxi vezetői és személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző vállalkozó
- Korlátozás nélkül érvényes közúti árufuvarozó vállalkozó
- Autóbuszos személyszállító vállalkozó


A tanfolyamot hagyományos és gyorsított (intenzív) formában is szervezzük.

A hagyományos formában szervezett tanfolyam átfutási ideje: 2 hét (napi 4-5 óra).
A gyorsított tanfolyamot ideje:4 nap (napi 10 óra + szimulátor ill. gyakorlati vezetés).

FIGYELEM!

                                Az ALAP-ÉS A TOVÁBBKÉPZŐ tanfolyamokon a részvétel
                                            MINDEN HALLGATÓ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!


A tanfolyamokat minimum 10 fős csoportokban indítjuk.

Kérjük Önöket, hogy jelentkezésük esetén, mielőbb keressék fel iskolánkat, mert tanfolyamot csak akkor áll módunkban elindítani – tekintettel a tanfolyam indításának megszigorított jogszabályi feltételeire -, ha a jelentkezők jelentkezési anyagai, befizetései maradéktalanul rendben vannak.


A következő tervezett tanfolyam indulása:
Lásd "következő tanfolyam" menüpont alatt.

A tanfolyamokról bővebb információ: a micraati@t-online.hu vagy az
odlernemagdi@micraati.hu e-mailcímen.

A Gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadására, nyilvántartására vonatkozó jogszabály:

A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadása, nyilvántartása 129 33/F. §130 (1) A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” – a gépkocsivezető választása szerint – személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható. (2) A közlekedési hatóság az általa kiadott és bevont „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-okról nyilvántartást vezet. (3) A „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosa a közlekedési hatóságnál köteles bejelenteni, ha a részére kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” a) elveszett, ellopták vagy megsemmisült, b) megrongálódás vagy elhasználódás miatt bármely bejegyzett adat nem olvasható. (4) A nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján a közlekedési hatóság – a (2) bekezdésben meghatározott esetben – az érvényes vezetői engedély felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” helyett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja. (5) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján a közlekedési hatóság – az érvényes vezetői engedély és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett – a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” egyidejű bevonása mellett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. (6) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejegyzett érvényességi időpont lejárt, a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetében új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” kiadására kerül sor, egyidejűleg a közlekedési hatóság a lejárt érvényességű „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja.
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Translate