Minőségpolitika

A MICRA ATI AUTÓS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA
AL-0322, NYTSZ: 11-0131-05, Cg.:11-11-001570

Autós iskolánk 26 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Megalakulásunk óta, elkötelezett hívei vagyunk a kultúrált és magas színvonalú gépjáművezető-képzésnek.

Munkatársainkkal együtt mindent megteszünk azért, hogy munkánkat, a jogszabályokat betartva, a szakmai követelményeknek megfelelően végezzük.

A kezdetektől eltelt időszak eredményei, a folyamatos fejlesztés, megerősítették bennünk, hogy a kiválasztott úton kell tovább haladnunk.

Ez idő alatt iskolánk Komárom-Esztergom megye egyik vezető iskolájává vált.

Képzési palettánkat folyamatosan bővítettük, melynek következtében valamennyi motoros, személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, nehéz-pótkocsi, személygépkocsi nehéz-pótkocsival, valamint a kerti traktor kategória képzésére vonatkozó képzési engedéllyel, valamint a közlekedéssel kapcsolatos szaktanfolyamok képzési-és vizsgaszervezési engedélyével rendelkezünk.

Iskolánk jellemző sajátossága, hogy képzéseinket saját képzési bázisunkon, - az autóbusz kategória kivételével - saját tárgyi eszközeinkkel bonyolítjuk le, amely megyénkben egyedülálló.

Az iskola vezetése mindig kiemelt feladatként kezelte a személyi-és tárgyi feltételek maximális meglétét, sosem elégedtünk meg az elégségessel.

Iskolánk stabil oktató gárdával rendelkezik. Munkatársaink szakmailag jól felkészült, a gépjárművezető- képzés iránt elkötelezett szakemberek, akik között vannak idősebb, komoly szakmai múlttal rendelkező szakoktatók, de iskolánk kiemelt figyelmet fordít a tehetséges, fiatal oktatók bevonására is.

A személyi feltételek mellett, mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a tárgyi eszközök folyamatos fejlesztésére. Tudjuk, hogy eredményesen tanítani, csak kultúrált környezetben, modern oktatástechnikai eszközökkel, jó programokkal lehet, ezért minőségpolitikánk sarkalatos pontja, a korszerű tárgyi eszközök folyamatos megléte és fejlesztése.

Továbbra is arra törekszünk, hogy iskolánk „ügyfél-, családbarát- és otthonos” legyen. Ennek érdekében jól szervezett, a hallgatók munkaidejéhez alkalmazkodó ügyfélszolgálatot működtetünk.
A pontos és naprakész tájékoztatás céljából, ügyfélfogadó helyiségeinkben minden érdeklődő számára hozzáférhetően, lehetővé tettük képzési dokumentumaink, éves képzési programjaink, minőségpolitikánk, vállalási feltételeink részletes megismerését.

Az előforduló hibák kiküszöbölése céljából, kiemelt figyelmet fordítunk az esetleges panaszok kezelésére annak érdekében, hogy ügyfeleink problémáit mielőbb megoldjuk és okuljunk ezekből.

A képzéssel kapcsolatban nyitottak vagyunk hallgatóink véleményére, amelyet folyamatosan felülvizsgálunk és értékelünk.

Iskolánk, mint szolgáltatással foglalkozó vállalkozás, arra törekszik, hogy tevékenysége során, mindenkor igazodjon hallgatóink életkorához, tanulási szokásaihoz, igényeihez, szabadidejéhez.

Fontos számunkra, hogy dolgunkat eredményesen és diszkréten tegyük, mert a tanításnak, különösen a mi szakterületünkön, ez két nagyon lényeges eleme. E folyamatos megfelelés érdekében, munkánkat folyamatos kontroll alatt tartjuk.

A kultúrált közlekedés tanításának elkötelezett hívei vagyunk.

Célunk, hogy munkánkat a jövőben is úgy végezzük, hogy továbbra is igaz legyen jelmondatunk, miszerint:

            „Ne feledje: Bizalmáért-Garanciát!”


Tatabánya, 2016.január 3.

                                                                                                Zsigmond-Nagy Mariann
                                                                                                             iskolavezető
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Translate