Mai hírünk C, CE, BE, D kategóriásoknak
Kategória: Egyéb  Írta: micraati  - 2014.10.22. - 15:08:51

Kedves Ügyfeleink!
A mai napon mindazokat az érdeklődőket szólítom meg, akik a C, CE, BE D kategóriák iránt érdeklődnek, mert munkavállalásukhoz szükségük van ezen kategóriák valamelyikére vagy akár többre is egyszerre. 
 
Jó hírem van számukra! 
 
Ma már valamennyi kategória elméleti képzés része elérhető az internet segítségével, (szoktam mondani...) kényelmesen, otthonról a fotelból is! 
 
Önöknek is, mint a felnőtteknek egyaránt, a legnagyobb gondjuk az, hogy érzik, tudják, tapasztalják a munkalehetőséget, ami a logisztikában rejlik, de a mindennapi munka mellett nincs idő tanfolyamra járni, utazni... Ugye ismerős problémák?!
Iskolánk, miután megalakulásunk óta (24 éve) elkötelezett a felnőttképzés iránt, meg- és felismerve annak problémáit, nehézségeit, az elsők között csatlakozott a távoktatásos, ún. e-learning módszerhez és vezette be képzési palettájára valamennyi kategóriás képzés vonatkozásában.

Iskolánk ügymenetét a lehető legegyszerűbbre csökkentettük, annak érdekében, hogy minimális legyen az utazásra szánt idő és költség.  
 
Nézzük meg együtt egy e-learning-gel (távoktatással) végzett tanfolyam menetét! 
 
1. Az ügyfél tájékozódik honlapunkon a megszerezni kívánt kategória iránt.
 
2. Időre bejelentkezik ügyfélszolgálati irodánk valamelyikében ( ha előtte beküldi adatait a honlapunkon található jelentkezési lap kitöltésével) akkor soron kívül elkészítjük jelentkezési anyagát. 

 3. A megfelelő tájékoztatás és ellenőrzés után megkötjük a „Képzési szerződést”. 

 4. Az első részlet befizetése után megkérjük e-mail címére a választott tanfolyam kódját, amivel már aznap elkezdheti a képzést. Tapasztalataink szerint a képzési idő bőségesen elegendő az elméleti tanfolyam elvégzésére! 

 5. Hibázni nem tud, mert a rendszer ismeretet közöl és ellenőriz, így csak a megfelelő szintű tananyag elsajátítása után tud továbblépni. Ha elakad a tananyagban, akkor kérdéseit összegyűjti, vagy e-mailen vagy telefonon jelzi ezt felénk. Tanáraink rövid időn belül segítenek a probléma megoldásában. A tananyagok rövid tananyag egységekre, logikusan egymásra építve vannak szervezve, így ha kevés is az ideje, egy-egy modult fel tud dolgozni!
 
6. A záróteszt eredményes kitöltésekor Ön felhívja iskolánkat és vizsgaidőpontot kér. 

 7. Iskolánk térítésmentes és korlátlan időtartamú tesztgyakorlásra ad lehetőséget iskolánk tatabányai székhelyén. De ha vidéken lakik, akkor egy tesztkönyv áráért megrendeljük a lakáscímére azt a gyakorló CD-t, amely a vizsga kérdéseivel mindenben megegyezik, így kényelmesen, szabadidejéhez igazodva tud felkészülni a sikeres elméleti vizsgára. 
 
8. A képzések részét képezik még néhány órában a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tárgy műhelygyakorlati órái, amelyet igyekszünk úgy megtartani, hogy adott esetben, rugalmasan kombináljuk a gyakorlati vezetéssel. Gyakorlati képzését és vizsgáit úgy szervezzük, hogy azt, a lehető legkevesebb idő-és pénz ráfordításával végezhesse el! 

9. Gyakorlati óráinak időpontját Ön egyezteti időbeosztása szerint, a vizsgákat a gyakorló órákhoz kapcsoljuk várakozás nélkül!

Az Önök kényelmes kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálati irodáinkat az alább helyeken működtetjük: 
 
Központunk címe és adatai: MICRA ATI Autós Iskola
Ügyfélszolgálati munkatársaink:  Jurassa Melinda és Braunné Móricz Krisztina
Címe: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.
Ügyfélfogadás: hétfő-szerda 8,00 - 16,00 csütörtök - péntek 8,00 – 14,00.
Telefon/fax: 34/300-200


Ügyfélszolgálati irodáink vidéken:
Az ügyfélszolgálatot vezeti: Zsigmond-Nagy Mariann – iskolavezető
Címe: 2060. Bicske, Kisfaludy út 60.
Ideje: csütörtökönként 16,15 – 18,00.
Tel: 30/ 3 360-360

Az ügyfélszolgálatot vezeti: Párkányi Józsefné – ügyfélszolgálati munkatárs
Címe: 2500 Esztergom, Aradi tér 3. (Pöttyös tér felöli bejárat)
Ideje: hétfő és szerda – 15,00 – 18,00.
Tel: 20/ 251-1192 
 
Bízom benne, hogy sikerült bizalmukat megszerezni és érdeklődésüket felkelteni e lehetőség iránt!
Találkozzunk mielőbb tanfolyamainkon!

 Ne feledje!
 „Bizalmáért – Garanciát!”
Üdvözlettel:
Zsigmond-Nagy Mariann iskolavezető
Nyomtatóbarát változat
Share This:   Facebook Twitter

 
Rendelet módosítás
Kategória: Egyéb  Írta: micraati  - 2013.08.28. - 10:04:02

A vizsgáztatás szabályai

24/2005. (IV.21.)GKM rendelet módosítása
A jogszabály változásáról és azok értelmezéséről a következő összegző információkkal igyekszünk a munkátokat segíteni:


- Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása, azt az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni. Az iskolát azonban felelősség terheli azért, hogy a tanfolyam megkezdése előtt bizonyítottan felhívja a tanuló figyelmét a vizsgára bocsájtás feltételeiről.

- Jelentkezéskor nyilatkozni kell a tanulónak az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele lesz.

- Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges. Ezen változás 2013. október 1-től lép hatályba.

- Az elméleti vizsgára jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítókkal rendelkező tanulókhoz rendelten az elméleti vizsgadíjat meg kell fizetni, ami a jogszabály szerint utalással történik, és „készpénzben is megfizethető”

- A gyakorlati vizsga feltétele, hogy a tanuló az előírt óraszámokat és teljesítendő km távolságot levezette. A vizsgabiztos köteles a vizsga megkezdése előtt a vezetési kartont ellenőrizni és az előző feltétel nem teljesülése esetén a vizsgát megtagadni. Ez például B kategória esetén 29 óra és 580 km. A tanulót tehát 580 km Vezetési kartonon göngyölt km távolság és minimum 29 óra levezetését követően lehet vizsgára jelenteni.

- A képzéshez előírt dokumentumokat a képzőszerv köteles 5 évig székhelyén megőrizni és előre bejelentett ellenőrzés esetén székhelyétől eltérő képviseletén ügyfélfogadási időben bemutassa. Alapesetben tehát a székhelyen kell történnie az őrzésnek.

- A jogszabály megjelenését követően a Bizonylati Album fogja előírnia, hogy a rendelet előírása szerint a havi óra és vizsgaösszesítő lapot a tárgyhót követő 10. napig a közlekedési hatóságnak kötelező milyen módon kell megküldeni.

- Mentesül az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól az a jelölt, aki:

o „A2” alkategóriás vizsgához kettő évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a sikeres elméleti vizsgát két éven belül tette le.

o „A” kategóriás vizsgához – kettő évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül
„A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

o „C” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „C1”alkategóriás
vezetői engedéllyel rendelkezik.

- A gyakorlati vezetés oktatás alkalmával soron kívüli és szakfelügyeleti ellenőrzés történhet a forgalomban történő megállítással is.

- A kötelező írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell a következőket:
o a képzőszerv eddigi megnevezés, cím, telefonszám adatain túl elektronikus levelezési elérhetőségét (e-mail cím) és honlapjának címét (URL) is.

o az iskolavezető nevét, telefonszámát és e-mailcímét.

o a tandíj összegét (elméleti, gyakorlati bontásban), tandíj befizetésének módját, azért nyújtott szolgáltatások tartalmának és díjainak tételes felsorolását, továbbá a megszerezni kívánt kategória vagy szakképesítéshez szükséges egyéb díjakat (vizsgadíjak, elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díját, egyéb költségeket),

o az engedélyező hatóság megnevezését, címét és telefonszámát, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezését és elérhetőségeit,

o az írásbeli tájékoztatót az iskola honlapján is közzé kell tenni, folyamatosan aktualizálni kell és nem lehet eltérés a honlapon, az irodában kifüggesztett és a tanuló részére átadott között.

- Ügyfélfogadással kapcsolatos változás, hogy a heti ügyfélfogadási idő nem lehet kevesebb 8 óránál, amit napi szinten munkanapokon reggel 8 és este 20 óra között kell meghatározni.

- Módosul a kötelező óraszámok táblázat, kiegészül a kötelező menettávolsággal valamennyi képzésnél. Szakoktatói felelősség, hogy a képzés során megtörténjen a kötelező óraszámok alatt az előírt menetteljesítmény elvégeztetése.

- A motoros oktatásnál a kötelező tanulói felszereltség pontosítása történt meg, a protektoros nadrág, illetve dzseki elfogadható felcsatolható protektorral is.

- Az oktatójárművekkel kapcsolatos változások:
o A1 alkategória: olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg

o A kategória: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel”

o A 2 alkategória: „A2” alkategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 395 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 25 kW motorteljesítménnyel.”

o B1 alkategória: „L7e” kategóriába tartozó legalább két ülőhellyel rendelkező négykerekű motorkerékpár, amely legalább 60 km/óra sebesség elérésére képes.”

o A B1 alkategóriába tartozó oktatójárművet is minősítő vizsgálaton kell bemutatni a
közlekedési hatóságnál.

o A minősítő vizsgálat során egy járműnél sem kötelező elem a „T” betű és az „Autósiskola” felirat azonos méretű felirata, tehát a két jelzés kötelező, de nem azonos méretű betűkkel. - A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a közlekedési hatóságnak el kell fogadnia.

- A „Vezetési karton” közlekedési hatóság általi hitelesítésének feltétele, hogy a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

- A GKI képzés során használt szimulátorokat az NKH akkreditálja, amelyik nem rendelkezik ilyennel, sem oktatásra sem vizsgára nem lesz alkalmas.

A fenti jogszabályi változások a megjelenést követő 8 naptól, 2013 augusztus 15.-étől léptek hatályba.

A jogszabály változásról a Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalos sajtóközleménye az alábbi felületen elérhető: Sajtóközlemény - 2013. augusztus 14.
Nyomtatóbarát változat
Share This:   Facebook Twitter

 
Oldal:  1 2 3 4 [5]
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
Translate