MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Hírek

Rendeletváltozás

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től. (2016.02.26.)

I. Életkori feltételek

1. 14. életév az M kategóriába tartozó jármű vezetésére.
2. 14. életév az AM kategóriába tartozó jármű vezetésére.
3. 16. életév a T és a K kategóriába tartozó jármű vezetésére.
4. 16. életév az A1 és B1 kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
5. 17. életév a B kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
6. 18. életév az A2, az A korlátozott, a C1, a C1E és a BE kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
7. 20. életév:
7.1. a V kategóriában és a TR kategóriában a jármű vezetésére,
7.2. az A kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves A2 kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az A kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
8. 21. életév a C, a CE, a D1 és a D1E kategóriába tartozó gépjármű vezetésére. 9. 24. életév:
9.1. a D és a DE kategóriába tartozó jármű vezetésére,
9.2. az A kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.
10. A C , a CE, a D1 és a D1E kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a D és a DE kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek - a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig - kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában: Magyarország területén jogosítanak vezetésre.
a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;
b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
A 8., valamint a 9. pont szerinti életkor betöltéséig a kizárólag az a) és b) pontban meghatározott járművek vezetésére jogosító C és/vagy D kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

II. Jártassági feltételek
1. Teljesítménykorlátozás nélküli A kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,
a) aki legalább két éve rendelkezik A2 kategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak
b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.
2. A C1, D1 C kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki B kategóriába, D kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést pedig annak a személynek lehet érvényesíteni, aki C kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
3. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó gépjármű vezetésére.
4. A C1E, a CE, a D1E és a DE kategóriájú vezetői engedélyek a BE kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.
5. A CE kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek DE kategóriára is, amennyiben a vezetői engedély birtokosa jogosult D kategóriájú járművek vezetésére.
6. A CE kategóriájú vezetői engedélyek a C1E kategóriájú járműszerelvényekre, a DE kategóriájú vezetői engedélyek a D1E kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.
7. Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.
8. Az A2 kategóriájú vezetői engedélyek az A1 kategóriára is érvényesek.
9. Az A kategóriájú vezetői engedély az A1, A2 kategóriákra, a B kategóriájú vezetői engedély a B1 kategóriára, a C kategóriájú vezetői engedély a C1, a D kategóriájú vezetői engedély a D1 kategóriára is érvényes.
10. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.