MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Hírek

Megjelent a kormány új taxisrendelete

A Magyar Közlönyben jelent meg a kormány új taxisrendelete, amely augusztus 7-én lép hatályba. Az új taxisrendelet szerint, személygépkocsival ellenérték, ide értve a teljes- vagy részleges költségtérítés, költség átvállalás, költség megosztás fejében, személyt csak személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást (a továbbiakban együtt: személyszállító szolgáltatás) folytató vállalkozás szállíthat, az utas csak kizárólag az előírt feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe. (2015.07.15.)

A személyszállítás szabályai

A rendelet a személyszállító szolgáltatást két részre bontja. Egyik a személytaxi-szolgáltatás, amely taxiórával és sárga színű rendszámmal, valamint a foglaltságra utaló, úgynevezett szabad jelzővel végezhető. A másik a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, amely egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatás formájában, vagy valamilyen fő szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető. Ez utóbbinál nem kell taxióra, sem sárga rendszámtábla, sem szabad jelző, viszont kötelező a regisztrációs matrica használata. A taxiengedély csak meghatározott földrajzi területre, míg a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás az ország egész területére érvényes. Taxi csak a jármű vezetőjén túl 4-6 utas szállítására alkalmas személygépkocsi lehet.

Csak a közlekedési hatóság engedélyével

A személyszállító szolgáltatás 5 évre érvényes hatósági engedéllyel végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozhat. Az engedélyt a vállalkozás székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal mint közlekedési hatóság adja ki. A kérelmező vállalkozás meg kell, hogy feleljen azon helyi önkormányzatok rendeleteiben (amennyiben van ilyen hatályban) foglalt előírásoknak is, amelyeknek területén működni kíván. A személyszállítási szolgáltatáshoz használni kívánt személygépkocsinak az adott szolgáltatásra való alkalmasságát minősítő vizsgálaton is kell ellenőrizni. A jármű vezetője legalább két éve hatályos vezetői engedéllyel, PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel és külön vizsgával rendelkező olyan személy lehet, aki betöltötte 21. életévét. Személygépkocsit vezetni mindkét szolgáltatás esetén, csak a közlekedési hatóságtól kérelmezhető személyszállító-vezetői igazolvánnyal lehet.

Nem kötelező a diszpécser szolgálat

A rendelet felsorolja a vállalkozás szakmai irányítójára vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy a cég pénzügyi teljesítőképessége mikor megfelelő. A munkát segítő diszpécser szolgálat is kétféle lehet, de ilyet működtetni nem kötelező. Az egyik a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozások által fenntartott diszpécser szolgálat, a másik pedig, a szolgáltatótól független, úgynevezett önálló diszpécser szolgálat. Ez utóbbinak - a vele szerződött vállalkozások által használt autók számától függő – sávosan emelkedő vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie. A biztosíték legkisebb összege 20 személygépkocsiig egymillió forint, legnagyobb összege 20 millió forint, mely 200 személygépkocsi felett fizetendő.  Az infokommunikációs eszközön keresztül megrendelt személyszállítási szolgáltatásokra is a bemutatott szabályokat kell alkalmazni.

Az új taxisrendelet hatálybalépése előtt kiadott taxiengedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás.

(forrás: https://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/hir/-/hir/641158 )