MICRA ATI Autós Iskola

+36 34 300 200

Hírek

Hosszabbítás a Taxisoknak!

A 2017. december 29-én megjelent MAGYAR KÖZLÖNY 231. számában 2017. december 31-ről 2018. december 31-re módosították a taxis ill. személygépkocsis személyszállítós igazolványok érvényességét.

MAGYAR KÖZLÖNY 231. szám
2017. december 29.

 

516/2017. (XII. 29.) KORM. RENDELETE

AZ EGYES KÖZLEKEDÉSI TÁRGYÚ KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

13. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

34. §
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet
a) 26. § (1) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg,
b) 26. § (2) bekezdésében a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.

ebből következően:

176/2015. (VII. 7.) KORM. RENDELET
A SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRÓL

 

26. §

(1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig - az azokban előírt feltételek megtartásával - folytatható személyszállító szolgáltatás.

 

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azonosító lap 2018. december 31. napjáig érvényes.